Categorie: Geen onderdeel van een categorie

 • Zelfstandig Verblijf na vijf jaar

  Zelfstandig Verblijf na vijf jaar Na vijf jaar rechtmatig verblijf kun je mogelijk een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Ben je inburgeringsplichtig, dan geldt als voorwaarde dat je het inburgeringsexamen moet hebben behaald of dat je daarvoor een ontheffing hebt gekregen. Als je partner was van een persoon met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel (zoals arbeid…

 • Overige Routes

  Overige Routes Er zijn verblijfsvergunningen op grond van humanitaire redenen, zoals familieleven of privéleven op grond van artikel 8 EVRM. Neem contact op met een advocaat om deze andere routes te verkennen. Meer informatieKijk hier voor meer informatie over overige verblijfsvergunningen. AanvraagformulierHieronder vind je de links naar de aanvraagformulieren van de IND. Raadpleeg een advocaat…

 • Aanvraag Verblijf bij Nieuwe Partner

  Aanvraag Verblijf bij Nieuwe Partner Als je een nieuwe partner hebt, kunnen jij en je partner weer een aanvraag voor ‘Verblijf bij Partner’ indienen. Dit is dan opnieuw een afhankelijke verblijfsvergunning geldig voor maximaal vijf jaar. Meer informatieKijk hier voor meer informatie over de voorwaarden en procedure voor verblijf bij partner. AanvraagformulierHieronder vind je de…

 • Vergunning voor Verblijf en Arbeid

  Vergunning voor Verblijf en Arbeid Er zijn voor niet EU-burgers slechts beperkte mogelijkheden om een verblijfsvergunning op grond van arbeid te krijgen. Voor de meeste banen geldt dat de werkgever moet kunnen aantonen dat ze geen geschikt personeel hebben kunnen vinden op de Nederlandse of Europese arbeidsmarkt. Dit heet de arbeidsmarkttoets of “prioriteitgenietend aanbod”. Dit…

 • Vergunning Arbeid als Kennismigrant

  Vergunning Arbeid als Kennismigrant Om als kennismigrant aan de slag te kunnen gaan moet je een contract hebben bij een door de IND erkende werkgever. Er gelden ook inkomenseisen. De aanvraag wordt gedaan door de werkgever. Meer informatieKijk hier en hier voor meer informatie over verblijfsvergunning voor kennismigranten. Vul je nationaliteit in om de voorwaarden…

 • Nederlanderschap

  Nederlanderschap Heb je een relatie, of ben je getrouwd met iemand die de Nederlandse nationaliteit heeft? Dan kun je de Nederlandse nationaliteit aanvragen door naturalisatie. Je moet wel al minstens drie jaar samenwonen met je partner. De jaren waarin je in het buitenland samen hebt gewoond kunnen mogelijk meegeteld worden; win hierover juridisch advies in.…

 • Verblijf op grond van Arbeid voor Amerikaanse burgers en (familieleden van) Turkse burgers

  Verblijf op grond van Arbeid voor Amerikaanse burgers en (familieleden van) Turkse burgers Een afhankelijke verblijfsvergunning kan onder bepaalde omstandigheden en voor sommige groepen binnen de vijf jaar omgezet worden in een verblijfsvergunning op grond van arbeid. EU/EER-burgers en Zwitsers kunnen in Nederland, vanwege het vrije verkeer van personen, zonder een vergunning werken. Met een…

 • Verblijf op grond van Arbeid

  Verblijf op grond van Arbeid Een afhankelijke verblijfsvergunning kan onder bepaalde omstandigheden omgezet worden in een verblijf op grond van arbeid. Met een Europese, Turkse of Amerikaanse nationaliteit is het mogelijk een werkvergunning te verkrijgen. Met een andere nationaliteit wordt het ingewikkelder. Er zijn beperkte mogelijkheden in een aantal sectoren (zoals de creatieve sector), of…

 • Chavez: Verblijf bij Kind

  Chavez: Verblijf bij Kind Ben je een ouder van een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit, dan kun je een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij kind. Dit heet een Chavez verblijfsrecht. Voorwaarden zijn dat je (mede) voor je kind zorgt, verantwoordelijk bent voor de opvoeding en dat het kind sterk afhankelijk van je is. Dit…

 • Zelfstandige Asielaanvraag

  Zelfstandige Asielaanvraag Heeft je partner een vluchtelingenstatus en heb jij een afgeleide verblijfsvergunning (ben je een zogenaamde “nareiziger”)? Dan is ook deze vergunning de eerste vijf jaar alleen geldig zolang je bij je partner blijft. Wordt de vluchtelingenstatus van je partner ingetrokken of verbreekt je relatie binnen de vijf jaar, dan verlies je je verblijfsrecht.…