Overige Routes

Er zijn verblijfsvergunningen op grond van humanitaire redenen, zoals familieleven of privéleven op grond van artikel 8 EVRM. Neem contact op met een advocaat om deze andere routes te verkennen.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over overige verblijfsvergunningen.

Aanvraagformulier
Hieronder vind je de links naar de aanvraagformulieren van de IND. Raadpleeg een advocaat voor meer informatie en advies over het aanvragen van de verblijfsvergunning.
Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair tijdelijk’ (vreemdeling)
Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair niet-tijdelijk’ (vreemdeling)