Vergunning voor Verblijf en Arbeid

Er zijn voor niet EU-burgers slechts beperkte mogelijkheden om een verblijfsvergunning op grond van arbeid te krijgen. Voor de meeste banen geldt dat de werkgever moet kunnen aantonen dat ze geen geschikt personeel hebben kunnen vinden op de Nederlandse of Europese arbeidsmarkt. Dit heet de arbeidsmarkttoets of “prioriteitgenietend aanbod”. Dit maakt het in de praktijk voor niet EU-burgers erg lastig om een werkvergunning te verkrijgen om te kunnen werken in loondienst. Ook voor mensen die een afhankelijke verblijfsvergunning hebben en al werken is een vergunning voor Verblijf en Arbeid vaak geen optie. Voor Turken en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over de vergunning voor arbeid in loondienst (Gecombineerde Vergunning Verblijf en Arbeid (GVVA)). Vul je nationaliteit in om de voorwaarden en procedure in te zien. Informeer bij een advocaat voor een goed inzicht in de mogelijkheden en de procedure.