Verblijf op grond van Arbeid voor Amerikaanse burgers en (familieleden van) Turkse burgers

Een afhankelijke verblijfsvergunning kan onder bepaalde omstandigheden en voor sommige groepen binnen de vijf jaar omgezet worden in een verblijfsvergunning op grond van arbeid. EU/EER-burgers en Zwitsers kunnen in Nederland, vanwege het vrije verkeer van personen, zonder een vergunning werken. Met een Turkse nationaliteit is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk een werkvergunning te krijgen. Met een andere nationaliteit wordt het ingewikkelder.

Heb jij en/of je partner de Turkse nationaliteit?
Voor Turkse burgers en hun familieleden gelden vanwege het Associatieverdrag tussen de EU en Turkije soepelere voorwaarden voor wonen, werken en ondernemen in Nederland. De familieleden van deze Turkse burgers hoeven zelf geen Turkse nationaliteit te hebben. Voorbeeld: Ben je partner van een Turkse werknemer in Nederland en wil je scheiden? Als je minimaal drie jaar gehuwd partner bent geweest van een Turkse werknemer die een verblijfsvergunning heeft voor een niet-tijdelijk doel (bijv. arbeid in loondienst), waarvan je in ieder geval het laatste jaar voor de scheiding ook in Nederland hebt gewoond als familielid van de Turkse werknemer, dan kun je een verblijfsvergunning aanvragen voor een “zoekjaar” om te zoeken naar werk. Als het binnen dat jaar gelukt is om werk te vinden, kun je aanspraak maken op een zelfstandige verblijfsvergunning.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over verblijfsvergunningen voor Turkse burgers en hun familieleden.

Aanvraagformulier
Hieronder vind je de link naar het aanvraagformulier van de IND. Raadpleeg een advocaat voor meer informatie en advies over het aanvragen van de verblijfsvergunning.
Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Heb je de Amerikaanse nationaliteit?
Op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag (DAFT) hoeven Amerikaanse burgers aan minder voorwaarden te voldoen om in Nederland als zelfstandig ondernemer te mogen werken en wonen. Voor werken in loondienst gelden meestal dezelfde voorwaarden als die voor andere (niet Europese) nationaliteiten gelden.

Heb je de Japanse of Boliviaanse nationaliteit?
Dezelfde voorwaarden gelden voor Japanse en Boliviaanse ondernemers vanwege het Nederlands-Japans en Nederlands-Boliviaans Handelsverdrag.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over verblijfsvergunning zelfstandig ondernemer. Vul je nationaliteit in om de voorwaarden en de procedure in te zien.

Aanvraagformulier
Hieronder vind je de link naar het aanvraagformulier van de IND. Raadpleeg een advocaat voor meer informatie en advies over het aanvragen van de verblijfsvergunning.
Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid als zelfstandige’