Aanvraag Verblijf bij Nieuwe Partner

Als je een nieuwe partner hebt, kunnen jij en je partner weer een aanvraag voor ‘Verblijf bij Partner’ indienen. Dit is dan opnieuw een afhankelijke verblijfsvergunning geldig voor maximaal vijf jaar.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden en procedure voor verblijf bij partner.

Aanvraagformulier
Hieronder vind je de link naar het aanvraagformulier van de IND. Raadpleeg een advocaat voor meer informatie en advies over het aanvragen van de verblijfsvergunning.
Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (vreemdeling)