Nederlanderschap

Heb je een relatie, of ben je getrouwd met iemand die de Nederlandse nationaliteit heeft? Dan kun je de Nederlandse nationaliteit aanvragen door naturalisatie. Je moet wel al minstens drie jaar samenwonen met je partner. De jaren waarin je in het buitenland samen hebt gewoond kunnen mogelijk meegeteld worden; win hierover juridisch advies in.

Je partner moet op het moment dat jij de aanvraag doet voor naturalisatie over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Voorwaarde is ook dat je het inburgeringsexamen hebt behaald of vrijstelling hiervan hebt gekregen. Je hoeft als partner van een Nederlander geen afstand te doen van je eigen nationaliteit. Je vraagt naturalisatie aan bij de gemeente waar je woont. Je blijft gedurende de procedure partners en samenwonend. De procedure kan een jaar duren. In dat jaar moet worden voldaan aan de voorwaarden van de afhankelijke verblijfsvergunning.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over naturaliseren. Partners van Nederlanders hoeven niet vijf jaar in Nederland te verblijven om te kunnen naturaliseren. Kijk hier voor alle uitzonderingen op de voorwaarde van vijf jaar verblijf in Nederland.