Chavez: Verblijf bij Kind

Ben je een ouder van een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit, dan kun je een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij kind. Dit heet een Chavez verblijfsrecht. Voorwaarden zijn dat je (mede) voor je kind zorgt, verantwoordelijk bent voor de opvoeding en dat het kind sterk afhankelijk van je is. Dit moet je met objectieve stukken kunnen aantonen.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden en procedure voor verblijf bij Nederlands kind.

Aanvraagformulier
Hieronder vind je de link naar het aanvraagformulier van de IND. Raadpleeg een advocaat voor meer informatie en advies over het aanvragen van de verblijfsvergunning.
Aanvraag verblijfsdocument EU voor verblijf als verzorgende ouder van een Nederlands minderjarig kind