Zelfstandig Verblijf na vijf jaar

Na vijf jaar rechtmatig verblijf kun je mogelijk een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Ben je inburgeringsplichtig, dan geldt als voorwaarde dat je het inburgeringsexamen moet hebben behaald of dat je daarvoor een ontheffing hebt gekregen.

  • Zelfstandig Verblijf bepaalde tijd

Als je partner was van een persoon met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel (zoals arbeid in loondienst), dan kun je je afhankelijke verblijfsvergunning omzetten in een zelfstandige verblijfsvergunning bepaalde tijd (‘humanitair niet-tijdelijk’). Deze verblijfsvergunning is vijf jaar geldig en er is geen inkomenseis.

  • Zelfstandig Verblijf onbepaalde tijd

Je kunt ook kijken of je in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd (of verblijf als EU langdurig ingezetene). Deze verblijfsvergunning heeft geen einddatum. Er is wel een inkomenseis.

  • Nederlanderschap

Je kunt na vijf jaar verblijf met een afhankelijke verblijfsvergunning ook de Nederlandse nationaliteit aanvragen (naturaliseren). Gedurende de gehele naturalisatieprocedure moet je blijven voldoen aan de voorwaarden van je huidige verblijfsvergunning.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over ‘Zelfstandig Verblijf bepaalde tijd’ (‘humanitair niet-tijdelijk’). Kijk hier voor meer informatie over ‘Zelfstandig Verblijf onbepaalde tijd’ (‘langdurig ingezetene’). Kijk hier voor meer informatie over naturaliseren tot Nederlander.

Aanvraagformulier
Hieronder vind je de links naar de aanvraagformulieren van de IND. Raadpleeg een advocaat voor meer informatie en advies over het aanvragen van de verblijfsvergunning.
Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair niet-tijdelijk’ (vreemdeling)
Aanvraag verblijfsvergunning EU langdurig ingezetene of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd