Hulp en advies

Juridisch Loket
Het Juridisch Loket geeft juridisch advies en helpt met het vinden van een advocaat. Het loket kan ook meer informatie geven over gesubsidieerde rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen.
www.juridischloket.nl
0800-8020

Veilig Thuis en Vrouwenopvang
Voor advies en ondersteuning bij huiselijk geweld kun je contact opnemen met Veilig Thuis en de regionale vrouwenopvang.
www.veiligthuis.nl
0800-2000

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
Voor hulp bij gedwongen achterlating in het land van herkomst kun je terecht bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.
www.huwelijksdwangenachterlating.nl
070-3454319

Overige hulpverlening
In elke gemeente zijn er diverse voorzieningen en loketten waar je om informatie en hulp kunt vragen, zoals maatschappelijk werk of een wijkteam. Daarnaast zijn er (vrijwilligers)organisaties die op een laagdrempelige manier hulp en advies bieden, bijvoorbeeld via een (juridisch) spreekuur in een buurthuis of een vrouwenorganisatie. Vraag naar de sociale kaart van jouw gemeente om voorzieningen in jouw buurt te vinden.