Aanvraag Zelfstandig Verblijf op grond van geweld

Als je te maken hebt met huiselijk geweld, dan kun je aanspraak maken op de uitzonderingsmaatregel bij huiselijk geweld en een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Het maakt niet uit hoelang je al in Nederland woont. Voorwaarden zijn dat het huiselijk geweld de reden is voor het verbreken van je relatie en dat je dat met objectieve documenten kan bewijzen.

Bewijsstukken:

  • Stukken van de politie of het OM (Openbaar Ministerie), zoals een aangifte, én
  • Stukken van de hulpverlening waaruit voldoende blijkt dat het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden, zoals gegevens over verblijf in de opvang, medische gegevens van een (huis)arts of een verklaring van een hulpverlener.

Meer informatie
Kijk hier en hier voor meer informatie over (huiselijk) geweld en verblijfsvergunning. Je kunt er ook informatie vinden over seksueel of eergerelateerd geweld, achterlating en andere vormen van relationeel geweld.

Aanvraagformulier
Hieronder vind je de link naar het aanvraagformulier van de IND. Raadpleeg een advocaat voor meer informatie en advies over het aanvragen van de verblijfsvergunning.
Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair niet-tijdelijk’