Afhankelijk Verblijfs

— Recht

Van afhankelijk naar zelfstandig verblijf. Een routekaart voor voortgezet verblijf in Nederland voor mensen met een afhankelijke verblijfsvergunning.

Verblijf bij Partner

Wanneer je voor een huwelijk of relatie naar Nederland komt, krijg je na toelating een vergunning voor “verblijf bij partner”. Deze afhankelijke verblijfsvergunning is maximaal vijf jaar geldig. Voorwaarden zijn dat jij en je partner samenwonen, over voldoende en duurzaam inkomen beschikken (geen bijstandsuitkering), dat je inburgert en dat je partner wijzigingen in je situatie doorgeeft aan de IND. Op je verblijfspas staat aangegeven of je ook mag werken.

Einde relatie, einde verblijf?

Als je niet meer voldoet aan de voorwaarden van je afhankelijke verblijfsvergunning, kan de IND besluiten deze in te trekken. Toch kunnen er situaties voorkomen waarin voortgezet verblijf in Nederland alsnog mogelijk blijft. Hieronder vind je een routekaart, waarin je enkele opties voor voortgezet verblijf kunt verkennen. Voor meer informatie en juridisch advies over de mogelijkheden, voorwaarden en overige routes, kun je contact opnemen met een advocaat. Routekaart Voortgezet Verblijf


Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging van juridisch advies. U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.